ThS. Trần Xuân Quỳnh   Sinh ngày: 15/01/1990
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
421 lượt xem
[1] Họ và tên Trần Xuân Quỳnh
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 15/01/1990
[4] Chuyên ngành - Kinh doanh và quản lý

[5] Cơ quan công tác Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Địa chỉ cơ quan 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu Quản trị phân phối, quản trị bán lẻ, marketing giác quan, atmosphere.
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ANIMOSITY TRONG NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG. TRƯỜNG HỢP NGƯỜI VIỆT NAM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM TRUNG QUỐC"; [2017 - 2017]; Đề tài cấp cơ sở
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 Trần Xuân Quỳnh; The intangible barriers originated from animosity and ethnocentrism towards global trade. An evidence from Vietnam; 9th International Research Meeting in Business and Management, Nice, France; Số: 9;Từ->đến trang: 15-25; [2018]
8.2 Tran Xuan Quynh; Apply An Integrated Animosity Model to Research Customer Behavior. A study in Vietnam towards China food.; Proceedings of International Conference For Young Researchers In Economics And Business, ICYREB 2017.; Số: 3;Từ->đến trang: 60-68; [2017]

In LLKH

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right