ThS. Nguyễn Văn Quang   Sinh ngày: 11/09/1972
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 1 đánh giá
399 lượt xem
[1] Họ và tên Nguyễn Văn Quang
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 11/09/1972
[4] Chuyên ngành - Kinh doanh và quản lý

[5] Cơ quan công tác Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Địa chỉ cơ quan K162A/12 Đống Đa - Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu Hệ thống thông tin
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Nghiên cứu thực trạng ứng dụng tin học trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành kế toán; [2012 - 2013]; Đề tài cấp cơ sở
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right