CN. Nguyễn Thị Thu Trang   Sinh ngày: 10/09/1991
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 1 đánh giá
380 lượt xem
[1] Họ và tên Nguyễn Thị Thu Trang
[2] Học hàm/ học vị CN
[3] Năm sinh 10/09/1991
[4] Chuyên ngành - Xã hội học

[5] Cơ quan công tác Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Địa chỉ cơ quan 06 Mẹ Nhu. Quận Thank Khê. TP. Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu Phương pháp giảng dạy
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right