ThS. Nguyễn Thị Kim Loan   Sinh ngày: 10/02/1985
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 1 đánh giá
357 lượt xem
[1] Họ và tên Nguyễn Thị Kim Loan
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 10/02/1985
[4] Chuyên ngành - Khoa học tự nhiên
- Cơ học khác
[5] Cơ quan công tác Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Bách Khoa
Địa chỉ cơ quan Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Bách Khoa
[6] Hướng nghiên cứu Nghiên cứu Cơ học ứng dụng trong ngành Xây dựng. Nghiên cứu quá trình thâm nhập ion Clorua gây ăn mòn và phá huỷ công trình biển Bê tông cốt thép.
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Ứng dụng lý thuyết mờ để thiết lập mối liên hệ giữa ngưỡng nồng độ ion clorua và các nhân tố khác trong chống ăn mòn công trình biển.; [2013 - 2013]; Đề tài cấp cơ sở
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 ThS. Nguyễn Thị Kim Loan; Ứng dụng lý thuyết mờ thiết lập mối quan hệ giữa ngưỡng clorua và các nhân tố khác ảnh hưởng đến ăn mòn cốt thép trong bê tông các công trình ven biển.; Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(76).2014;Từ->đến trang: 37; [2014]

In LLKH

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right