TS. Hoàng Nam Hải   Sinh ngày: 09/02/1962
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

9 điểm/ 1 đánh giá
402 lượt xem
[1] Họ và tên Hoàng Nam Hải
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh 09/02/1962
[4] Chuyên ngành - Toán học cơ bản
- Toán học ứng dụng
[5] Cơ quan công tác Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Địa chỉ cơ quan Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN, 459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu Thạc sỹ chuyên ngành Giải tích. Tiến sĩ, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán. Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục Toán tiểu học; Giáo dục Toán THPT; Giáo dục Toán Cao đẳng và Đại học; Năng lực suy luận thống kê; Lesson Study; Tư duy thống kê; Tiếp cận trong dạy học Xác suất thống kê; Năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn; Kiến tạ
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Nghiên cứu về năng lực hiểu biết thống kê của học sinh tiểu học; [2015 - 2015]; Đề tài cấp cơ sở
7.2 Đánh giá và phát triển năng lực toán học của học sinh Việt Nam; [2010 - 2012]; Đề tài cấp Nhà Nước
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 TS. Hoàng Nam Hải; Một số giải pháp phát triển năng lực đánh giá cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học đáp ứng chuẩn đầu ra; Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(115).2017;Từ->đến trang: 67; [2017]
8.2 TS. Hoàng Nam Hải; Bồi dưỡng năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn thông qua khai thác các bài toán thực tế trong dạy học Xác suất - Thống kê ở trường Trung học Phổ thông; Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 10(83).2014;Từ->đến trang: 12; [2014]
8.3 TS. Hoàng Nam Hải; Đào tạo nâng cao năng lực suy luận thống kê (Sách chuyên khảo); Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia - ST; [2014]
8.4 TS. Hoàng Nam Hải; Giúp sinh viên rèn luyện năng lực đọc hiểu bảng biểu và biểu đồ thống kê; Tạp chí Giáo dục; Số: 303;Từ->đến trang: 36-38;; [2013]
8.5 TS. Hoàng Nam Hải; Về mô hình phát triển suy luận thống kê; Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; Số: 3 (52);Từ->đến trang: 26-35;; [2012]
8.6 TS. Hoàng Nam Hải; Về việc phát triển năng lực suy luận định lượng cho học sinh tiểu học; Tạp chí Giáo dục; Số: 271;Từ->đến trang: 36-38;; [2010]
8.7 TS. Hoàng Nam Hải; Toán Cao cấp; Nơi XB: NXB Giao thông Vận tải; [1999]

In LLKH

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right