ThS. Hoàng Đình Thái   Sinh ngày: 25/10/1983
Số công trình, bài báo, sách đã công bố:
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
362 lượt xem
[1] Họ và tên Hoàng Đình Thái
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 25/10/1983
[4] Chuyên ngành - Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
- Các vấn đề khoa học giáo dục khác
- Khoa học xã hội khác
[5] Cơ quan công tác Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. HCM - Trực thuộc Bộ GD&ĐT
Địa chỉ cơ quan 7-9 Nguyễn Bỉnh KHiêm, Q1
[6] Hướng nghiên cứu Giáo dục học, quản lý giáo dục, truyền thông trong giáo dục, công tác giáo viên quản nhiệm trong các cơ sở giáo dục, công tác gvcn lớp
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right