Hiệu ứng nhà kính là gì?

Thứ tư - 23/05/2018 09:07    

Ba vấn đề lớn mang tính chất toàn cầu đối với môi trường hiện nay là hiệu ứng nhà kính, phá hoại tầng ozôn và mưa axit. Vậy hiệu ứng nhà kính là gì?