Đăng bởi
Khoa Học Tốt
Ngày tham gia 07/05/2021

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 thuộc các chương trình trọng điểm cấp quốc gia

Đăng lúc Thứ ba - 07/06/2016 09:26
Thảo luận trong mục Hướng nghiên cứu ứng dụng, 1058 lượt xem

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký các Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn trong kế hoạch năm 2016 thuộc 05 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020, bao gồm:

1.1. Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới”, mã số: KC.02/16-20;

1.2. Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/16-20;

1.3. Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”, mã số KC.08/16-20;

1.4. Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, mã số KC.09/16-20;

1.5.Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số: KX.01/16-20.

2. Các tổ chức và các nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các biểu mẫu bổ sung tại Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016, các yêu cầu của Thông tư 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 06/6/2016 đến trước 17h00 ngày 16/6/2016.

4. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.  Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 16/6/2016.

5. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN nêu trên. 

6. Danh mục các nhiệm vụ thuộc 05 chương trình trọng điểm cấp quốc gia, các biểu mẫu bổ sung và quy định về tuyển chọn tại các phụ lục kèm theo.

- Danh mục các nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình trọng điểm (file kèm theo).

- Các biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn (file kèm theo)

          - Quy định về tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (file kèm theo). 


 File đính kèm:

DANH MUC NHIEM VU KC.02.16-20.pdf
DANH MUC NHIEM VU KC.05.16-20.pdf
DANH MUC NHIEM VỤ KC.08.16-20.pdf
DANH MUC NHIEM VỤ KC.09.16-20.pdf
DANH MUC NHIEM VỤ KX.01.16-20.pdf
QUY DINH VE TUYEN CHON GIAO TRUC TIEP.rar

Hướng dẫn xây dựng hồ sơ: các biểu mẫu: cacbieumau.rar

Trả lời (1)     Thích (1)      In   

Đăng bởi
Phùng Công Định
Ngày tham gia 21/03/2016

Đăng lúc Thứ ba - 07/06/2016 09:35

Xin cảm ơn Khoa học tốt đã chia sẻ, tôi đang có dự định nộp hồ sơ

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 thuộc các chương trình trọng điểm cấp quốc gia

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Hướng nghiên cứu ứng dụng

 
Banner
Banner home right