Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST là sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, các tổ chức chính trị – xã hội. TECHFEST 2017 sẽ có sự khác biệt so với năm 2016 với sự chuyên sâu vào 07 lĩnh vực khoa học và công nghệ chuyên biệt: Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ giáo dục, Công nghệ y tế, Công nghệ du lịch và ẩm thực, Công nghệ tiềm năng, Công nghệ tiên phong & tài chính và Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Các videos khác:
Lopifit Bike This...
Lượt xem: 340
Phương tiện di...
Lượt xem: 173
Properties and uses...
Lượt xem: 309
Xe bay cá nhân đầu...
Lượt xem: 213
Những Phát minh,...
Lượt xem: 283
5 Flying Cars You...
Lượt xem: 242
selfie sticks- YT-...
Lượt xem: 299
 
Banner
Banner home right