Mô phỏng hoạt động cơ cấu culit

Một trường hợp hy hữu. Hộp giảm tốc toàn khớp sơ cấp, không bánh răng, bánh ma sát, xích, đai, ... Tỷ số truyền là 1:4.

Các videos khác:
Properties and uses...
Lượt xem: 298
Take a close look at...
Lượt xem: 310
Xe Bus chạy đường...
Lượt xem: 299
Livescribe 3...
Lượt xem: 270
Robot nướng nhân...
Lượt xem: 29
Một chuyến đi tàu...
Lượt xem: 235
Khiên "origami" nhỏ...
Lượt xem: 218
How to prevent bad...
Lượt xem: 278
Xây nhà 120m2 trong...
Lượt xem: 205
 
Banner
Banner home right