10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2017

Các videos khác:
Một chuyến đi tàu...
Lượt xem: 213
It's as big as 30...
Lượt xem: 259
Hand cranked bike...
Lượt xem: 326
Tàu siêu tốc...
Lượt xem: 126
Laundry folding...
Lượt xem: 286
Mũ bảo hiểm bằng...
Lượt xem: 259
Tương lai máy bay...
Lượt xem: 175
NASA lên kế hoạch...
Lượt xem: 124
Máy bay với 3 cabin...
Lượt xem: 296
Công Nghệ Trong...
Lượt xem: 406
 
Banner
Banner home right