Sản xuất thử nghiệm một số dược liệu theo hướng dẫn GACP tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Cập nhật Thứ năm - 08/09/2016 16:15 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Sản xuất thử nghiệm một số dược liệu theo hướng dẫn GACP tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
2. Mã số, ký hiệu: DAĐL.CN-01/15
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học y, dược - (Dược học)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2015
5. Năm kết thúc 2020
6. Cơ quan chủ trì Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng - Dịch vụ và Nông nghiệp Đại Thắng Lợi.
7. Chủ nhiệm đề tài Hà Tiến Trường
8. Điểm nổi bật
Xây dựng được các mô hình thực nghiệm sản xuất 04 loại dược liệu trên (mỗi dược liệu 10-20 ha). Xây dựng được vườn nhân giống cho các dược liệu đủ quy mô phát triển vùng trồng 100 ha mỗi loại.
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Mục tiêu thực hiện:

(1) Hoàn thiện được quy trình nhân giống, sản xuất các dược liệu Hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora (Thunb. ex Murray) Haraldson), Đảng sâm Việt Nam (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.), Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.)Harms), Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) theo hướng dẫn GACP phù hợp với điều kiện của huyện Lạc Thủy.
(2) Xây dựng được các mô hình thực nghiệm sản xuất 04 loại dược liệu trên (mỗi dược liệu 10-20 ha).
(3) Xây dựng được vườn nhân giống cho các dược liệu đủ quy mô phát triển vùng trồng 100 ha mỗi loại.

Các sản phẩm chính:

1. Báo cáo điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng của vùng trồng từng loại dược liệu
2. Mô hình thực nghiệm sản xuất giống dược liệu Hà thủ ô đỏ, Đảng sâm Việt Nam, Đinh lăng, Giảo cổ lam (5ha bao gồm: Vườn ươm nhân giống (0,4 ha); Vườn huấn luyện và thí nghiệm (2,9 ha); Vườn giống gốc và vườn cây mẹ (1,7 ha). Các cây giống đủ tiêu chuẩn về số lượng và chất lượng để đưa ra ruộng sản xuất.
3. Mô hình thực nghiệm sản xuất các dược liệu theo hướng dẫn GACP: 20 ha( bao gồm Đinh lăng: 20 ha, Giảo cổ lam: 10 ha, Hà thủ ô đỏ: 20 ha và Đảng sâm Việt Nam: 20 ha)
4. Dược liệu đạt theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam hiện hành: Đinh lăng: 180 tấn, Giảo cổ lam: 80 tấn, Hà thủ ô đỏ: 25 tấn và Đảng sâm Việt Nam: 25 tấn 
5. Báo cáo kết quả theo dõi sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng của các dược liệu tại vùng dự án theo GACP
6. Quy trình nhân giống các cây thuốc Đinh lăng, Giảo cổ lam, Hà thủ ô đỏ, Đảng sâm Việt Nam tại huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình
7. Qui trình sản xuất dược liệu Đinh lăng, Giảo cổ lam, Hà thủ ô đỏ, Đảng sâm Việt Nam theo GACP tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
10. Mô tả về quy trình chuyển giao

Mọi thông tin về chuyển giao công nghệ, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trụ sở chính: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội; VP HN: Phòng 502-507, Tầng 5, Tòa A; 58 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội;
3 - 5 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.63.269.229 ; Fax: 04.63.269.228

11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng

Liên hệ trực tiếp!

Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right