Sản xuất thử nghiệm giống ngô lai VN5885 và HT119 tại một số vùng sinh thái trồng ngô của Việt Nam

Cập nhật Thứ sáu - 09/09/2016 15:28 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Sản xuất thử nghiệm giống ngô lai VN5885 và HT119 tại một số vùng sinh thái trồng ngô của Việt Nam
2. Mã số, ký hiệu: DAĐL.CN-06/15
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học nông nghiệp - (Trồng trọt)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2015
5. Năm kết thúc 2018
6. Cơ quan chủ trì Viện nghiên cứu Ngô
7. Chủ nhiệm đề tài TS. Đào Ngọc Ánh
8. Điểm nổi bật
Quy trình sản xuất hạt lai F1, quy trình thâm canh và mở rộng nhanh diện tích trồng hai giống ngô lai VN5885 và HT119 tại một số vùng sinh thái trồng ngô của Việt Nam.
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Mục tiêu thực hiện:

1. Mục tiêu chung 
Hoàn thiện được quy trình sản xuất hạt lai F1, quy trình thâm canh và mở rộng nhanh diện tích trồng hai giống ngô lai VN5885 và HT119 tại một số vùng sinh thái trồng ngô của Việt Nam.
2. Mục tiêu cụ thể 
- Công nhận được giống cây trồng mới cho 02 giống ngô lai VN5885 và HT119.
- Xây dựng được quy trình sản xuất hạt lai F1 cho hai giống ngô lai VN5885 và HT119; năng suất hạt lai đạt tối thiểu 03 tấn/ha.
- Xây dựng được quy trình thâm canh thương phẩm cho 02 giống ngô lai VN5885 và HT119, đạt năng suất tối thiểu 08 tấn/ha cho vùng khó khăn và 10 tấn/ha cho vùng thâm canh.
- Xây dựng được quy 02 mô hình sản xuất hạt lai F1 01 mô hình/giống, quy mô 05 ha/mô hình năng suất tối thiểu 03 tấn/ha.
- Xây dựng được quy 02 mô hình/giống/vùng sinh thái, quy mô 05 ha/mô hình; năng suất tối thiểu 08 tấn/ha cho vùng khó khăn (vùng không chủ động tưới) và tối thiểu 10 tấn/ha cho vùng thâm canh (vùng chủ động tưới tiêu).
- Sản xuất được 150 tấn hạt lai F1 cho 2 giống đạt chất lượng QCVN 01-53:2011/BNNPTNT.

Các sản phẩm chính:

- Công nhận được giống cây trồng mới cho 02 giống HT 119 và VN 5885.
- 01 Quy trình sản xuất hạt giống ngô lai F1 VN 5885, năng suất đạt 03 tấn/ha.
- 01 Quy trình sản xuất hạt giống ngô lai F1 HT 119, năng suất đạt 03 tấn/ha.
- 01 Quy trình thâm canh giống ngô lai VN 5885 đạt năng suất tối thiểu 08 tấn/ha cho vùng khó khăn và 10 tấn/ha cho vùng thâm canh.
- 01 Quy trình thâm canh giống ngô lai VN 5885 đạt năng suất tối thiểu 08 tấn/ha cho vùng khó khăn và 10 tấn/ha cho vùng thâm canh
- 01 mô hình sản xuất hạt lai F1 VN 5885 quy mô 05 ha/mô hình năng suất tối thiểu 03 tấn/ha.
- 01 mô hình sản xuất hạt lai F1 HT 119 quy mô 05 ha/mô hình năng, suất tối thiểu 03 tấn/ha
- 02 mô hình sản xuất ngô thương phẩm, quy mô 05 ha/mô hình cho giống ngô lai VN 5885. Đại diện vùng khó khăn và thâm canh, năng suất tối thiểu 08 tấn/ha cho vùng khó khăn và tối thiểu 10 tấn/ha cho vùng thâm canh. 
- 02 mô hình sản xuất ngô thương phẩm, quy mô 05 ha/mô hình cho giống ngô lai HT 119. Đại diện vùng khó khăn và thâm canh, năng suất tối thiểu 08 tấn/ha cho vùng khó khăn và tối thiểu 10 tấn/ha cho vùng thâm canh
- Sản xuất được 150 tấn hạt lai F1 cho 2 giống đạt chất lượng QCVN 01-53:2011/BNNPTNT.
- Đào tạo được 320 lượt nông dân tham gia vào các nội dung triển khai của dự án.
10. Mô tả về quy trình chuyển giao

Mọi thông tin về chuyển giao công nghệ, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trụ sở chính: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội; VP HN: Phòng 502-507, Tầng 5, Tòa A; 58 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội;
3 - 5 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.63.269.229 ; Fax: 04.63.269.228

11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng

Liên hệ trực tiếp!

Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right