Phòng trị bệnh hại và cỏ dại cho cây cao su

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 15:58 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Phòng trị bệnh hại và cỏ dại cho cây cao su
2. Mã số, ký hiệu: 92-136
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN none - (none)
4. Năm bắt đầu tài trợ 1981
5. Năm kết thúc 1990
6. Cơ quan chủ trì Viện KTKTế Cao su, Bộ NNCNTP
7. Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Hải Đường, KS
8. Điểm nổi bật
Để phòng trị cỏ tranh và cỏ hỗn hợp đã tổng kết được 13 biện pháp diệt cỏ: biện pháp sinh học giá thnah cao, còn ở phạm vi thực nghiệm; biện pháp hoá-cơ làm cỏ chết 90, thuốc phun tốt nhất là Dalapon 22,5kg/ha/2 lần phun, thuốc roundup 4l/ha; biện pháp trồng xen xoá sạch cỏ trênn hàng nghìn ha ngay năm đầu... Đối với bệnh rụng lá phấn trắng-phòng trị bằng phun bột lưu huỳnh (S) không thấm nước 9-12kg/ha/lần phun, bột S thấm nước (kumulus) 0,3, calixin 0,3, thay thế được S. Bệnh rụng lá mùa mưa và loét sạc mặt cạo do 2 nòi nấm Phytophthora botryosa (nhiều trên lá, cuống lá) và P. palmivora (nhiều trên mặt cạo) diệt bằng phun thuốc Difolatan 1-2, Ridomil 1-2. Bệnh nấm hồng: trên đất xám bệnh nặng hơn trên đất đỏ, làm cây cụt ngọn, sinh trưởng chậm, chậm cạo mủ... phòng trừ bằng phun thuốc Booc đô 1:4:20, calixin 1-2 thay Booc đô, phun 4 lượt khỏi 100 tái sinh vỏ nhanh; thuốc quét DDVC 3 quét lên vết bệnh
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN
Để phòng trị cỏ tranh và cỏ hỗn hợp đã tổng kết được 13 biện pháp diệt cỏ: biện pháp sinh học giá thnah cao, còn ở phạm vi thực nghiệm; biện pháp hoá-cơ làm cỏ chết 90, thuốc phun tốt nhất là Dalapon 22,5kg/ha/2 lần phun, thuốc roundup 4l/ha; biện pháp trồng xen xoá sạch cỏ trênn hàng nghìn ha ngay năm đầu... Đối với bệnh rụng lá phấn trắng-phòng trị bằng phun bột lưu huỳnh (S) không thấm nước 9-12kg/ha/lần phun, bột S thấm nước (kumulus) 0,3, calixin 0,3, thay thế được S. Bệnh rụng lá mùa mưa và loét sạc mặt cạo do 2 nòi nấm Phytophthora botryosa (nhiều trên lá, cuống lá) và P. palmivora (nhiều trên mặt cạo) diệt bằng phun thuốc Difolatan 1-2, Ridomil 1-2. Bệnh nấm hồng: trên đất xám bệnh nặng hơn trên đất đỏ, làm cây cụt ngọn, sinh trưởng chậm, chậm cạo mủ... phòng trừ bằng phun thuốc Booc đô 1:4:20, calixin 1-2 thay Booc đô, phun 4 lượt khỏi 100 tái sinh vỏ nhanh; thuốc quét DDVC 3 quét lên vết bệnh
10. Mô tả về quy trình chuyển giao
11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng
Từ khoá: Phòng trị     Bệnh hại     Cỏ dại     Cây cao su     Cỏ tranh     Cỏ hỗn hợp     Rụng lá phấn trắng     Rụng lá mùa mưa     Loét sạc mặt cạo     Nấm hồng    
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right