Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chương trình phát thanh và máy thu thanh theo công nghệ số.

Cập nhật Thứ sáu - 15/09/2017 10:53 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chương trình phát thanh và máy thu thanh theo công nghệ số.
2. Mã số, ký hiệu: KC.01.03/06-10
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học kỹ thuật và công nghệ - (none)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2017
5. Năm kết thúc 2019
6. Cơ quan chủ trì Trung tâm Ứng dụng Tin học và Phát triển Công nghệ phát thanh – RITC
7. Chủ nhiệm đề tài ThS Đào Huy Hứa
8. Điểm nổi bật
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

- 1. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp hỗ trợ công tác quản lý một cách hiệu quả an toàn – an ninh các luồng dữ liệu vào/ra giữa Việt Nam và thế giới qua mạng Internet nói riêng và giữa các mạng diện rộng nói chung. 2. Phát triển các công cụ phần mềm, thiết bị phần cứng cho phép xử lý khối lượng dữ liệu lớn thời gian thực (tính toán song song, tính toán lưới), có khả năng phát hiện và ngăn chặn thông tin (ảnh, văn bản bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) có nội dung không phù hợp với văn hoá, pháp luật Việt Nam và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. 3. Triển khai và ứng dụng thử nghiệm tại cổng thông tin vào/ra tại trường Đai học Công nghệ, tại Bộ Công an, và cổng Internet quốc gia tại trung tâm điện toán và truyền số liệu VDC.

- Quy trình công nghệ sản xuất chương trình phát thanh theo công nghệ số Lộ trình ứng dụng phát thanh đa phương tiện cho Đài Tiếng nói Việt Nam Quy trình công nghệ lưu trữ tư liệu phát thanh Các chương trình phần mềm Xây dựng hệ thống phần mềm trao đổi thông tin trên mạng trao đổi thông tin Đài Tiếng nói Việt Nam. Xây dựng phần mềm biên tập tin, bài cho các Ban biên tập và cơ quan thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xây dựng chương trình phần mềm quản lý tin bài nhận và xuất đi của Trung tâm tin Xây dựng chương trình phần mềm đào tạo trên mạng thông tin Đài TNVN Xây dựng chương trình phần mềm quản lý thời lượng phát sóng, các sự cố, cách khắc phục, lịch nhắc việc .... Xây dựng chương trình phần mềm đánh giá, quản lý điều tra thính giả qua mạng Xây dựng chương trình phần mềm quản lý trang thiết bị kỹ thuật Đài TNVN Xây dựng chương trình phần mềm quản lý kế hoạch, nội dung tuyên truyền các hệ phát thanh Đài TNVN Nghiên cứu xây dựng và phát triển chương trình phần mềm trao đổi thông tin với các đài phát thanh truyền hình địa phương Hệ thống quản lý chất lượng cho kho băng (theo ISO 9001:2000) .

10. Mô tả về quy trình chuyển giao
11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right