Nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa bảo tồn cảnh quan - đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại khu dự trữ sinh quyển Lang Biang

Cập nhật Thứ hai - 26/09/2016 15:46 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa bảo tồn cảnh quan - đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại khu dự trữ sinh quyển Lang Biang
2. Mã số, ký hiệu: ĐTĐL.XH-11/15
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học nông nghiệp - (Lâm nghiệp)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2015
5. Năm kết thúc 2018
6. Cơ quan chủ trì
7. Chủ nhiệm đề tài
8. Điểm nổi bật
Đề xuất được cơ chế kết hợp hài hòa giữa cảnh quan - đa dạng sinh học và không gian văn hóa của Khu Dự trữ Sinh quyển (KDTSQ) Lang Biang phục vụ phát triển bền vững.
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Mục tiêu thực hiện:

Mục tiêu chung: Đề xuất được cơ chế kết hợp hài hòa giữa cảnh quan - đa dạng sinh học và không gian văn hóa của Khu Dự trữ Sinh quyển (KDTSQ) Lang Biang phục vụ phát triển bền vững. 
Các mục tiêu cụ thể bao gồm:
- Xác định được những đặc trưng, giá trị, thực trạng bảo tồn cảnh quan - đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại KDTSQ Lang Biang;
- Xác định những bất cập của các cơ chế kết hợp bảo tồn cảnh quan - đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại KDTSQ Lang Biang;
- Xây dựng cơ chế kết hợp bảo tồn cảnh quan - đa dạng sinh học và không gian văn hóa.
- Đề xuất được một số giải pháp về cơ chế kết hợp và thử nghiệm cơ chế này.

Các sản phẩm chính:

I. Sản phẩm dạng II.
1. Báo cáo về hiện trạng và bất cập của việc kết hợp giữa bảo tồn cảnh quan đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại khu dự trữ sinh quyển Lang Biang
2. Báo cáo kiến nghị cơ chế kết hợp giữa bảo tồn cảnh quan đa dạng sinh học và không gian văn hóa có tính khoa học và khả thi cao
3. Báo cáo thử nghiệm áp dụng cơ chế và đánh giá hiệu quả cho khu dự trữ sinh quyển Lang Biang. 
4. Báo cáo đánh giá những đặc trưng và thực trạng bảo tồn cảnh quan – đa dạng sinh học của KDTSQ Lang Biang. 
5. Báo cáo về những đặc trưng không gian văn hoá của các tộc người và thực trạng trong mối quan hệ của không gian văn hóa và bảo tồn đa dạng sinh học ở khu DTSQ Lang Biang.
10. Mô tả về quy trình chuyển giao

Mọi thông tin về chuyển giao công nghệ, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trụ sở chính: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội; VP HN: Phòng 502-507, Tầng 5, Tòa A; 58 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội;
3 - 5 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.63.269.229 ; Fax: 04.63.269.228

11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng

Liên hệ trực tiếp!

Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right