Nghiên cứu và thử nghiệm sản xuất vacxin chống bệnh cầu trùng gà bằng phương pháp chiếu xạ gamma

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 15:58 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Nghiên cứu và thử nghiệm sản xuất vacxin chống bệnh cầu trùng gà bằng phương pháp chiếu xạ gamma
2. Mã số, ký hiệu: 91-325
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN none - (none)
4. Năm bắt đầu tài trợ 1986
5. Năm kết thúc 1989
6. Cơ quan chủ trì Viện NC Hạt nhân Đà Lạt, Viện NLNTQG
7. Chủ nhiệm đề tài Trần Tích Cảnh,
8. Điểm nổi bật
Giới thiệu quy trình sản xuất vacxin phóng xạ chống bệnh cầu trùng gà với các đặc trưng sau: liều xạ từ 20-35 krad có tác dụng làm suy yếu tối ưu ký sinh trùng gây bệnh, liều chủng ở mức 50000 noãn nang cầu trùng chiếu xạ cho khả năng bảo vệ gà tốt nhất 100. Với liều 30000 noãn nang/gà chỉ đạt hiệu quả bảo vệ gà 50-90. Thời gian chủng tốt nhất vào lúc gà được 5-7 ngày tuổi; cho uống 2 lần trong ngày, trộn vào thức ăn đủ cho gà ăn trong 2 ngày, tổng liều là 50000 noãn nang cầu trùng được chiếu xạ. Thời gian miễn dịch kéo dài trên 2 tháng, bảo đảm được 3 tháng ở điều kiện 4-10*oC. Đã tiến hành thử nghiệm hiệu lực của vacxin này cho trên 22000 con gà của 2 trại gà Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Kết qủa: Tỷ lệ gà chống được bệnh cầu trùng là 100 cho đến lúc xuất thịt. Trong khi đó dùng hóa chất để điều trị cho gà thì chỉ đạt 80-81 khỏi bệnh
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN
Giới thiệu quy trình sản xuất vacxin phóng xạ chống bệnh cầu trùng gà với các đặc trưng sau: liều xạ từ 20-35 krad có tác dụng làm suy yếu tối ưu ký sinh trùng gây bệnh, liều chủng ở mức 50000 noãn nang cầu trùng chiếu xạ cho khả năng bảo vệ gà tốt nhất 100. Với liều 30000 noãn nang/gà chỉ đạt hiệu quả bảo vệ gà 50-90. Thời gian chủng tốt nhất vào lúc gà được 5-7 ngày tuổi; cho uống 2 lần trong ngày, trộn vào thức ăn đủ cho gà ăn trong 2 ngày, tổng liều là 50000 noãn nang cầu trùng được chiếu xạ. Thời gian miễn dịch kéo dài trên 2 tháng, bảo đảm được 3 tháng ở điều kiện 4-10*oC. Đã tiến hành thử nghiệm hiệu lực của vacxin này cho trên 22000 con gà của 2 trại gà Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Kết qủa: Tỷ lệ gà chống được bệnh cầu trùng là 100 cho đến lúc xuất thịt. Trong khi đó dùng hóa chất để điều trị cho gà thì chỉ đạt 80-81 khỏi bệnh
10. Mô tả về quy trình chuyển giao
11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng
Từ khoá: Chiếu xạ gamma     Vacxin     Bệnh cầu trùng gà    
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right