Nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ tự động hóa quá trình sản xuất một số thuốc viên thuộc nhóm tim mạch, tiểu đường, chống thải ghép

Cập nhật Thứ tư - 03/10/2018 16:18 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ tự động hóa quá trình sản xuất một số thuốc viên thuộc nhóm tim mạch, tiểu đường, chống thải ghép
2. Mã số, ký hiệu: ĐM.34.DN/18
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học kỹ thuật và công nghệ - (Kỹ thuật y học)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2018
5. Năm kết thúc 2018
6. Cơ quan chủ trì Công ty cổ phần dược Danapha
7. Chủ nhiệm đề tài Th.S. Dương Chí Toản
8. Điểm nổi bật
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN
10. Mô tả về quy trình chuyển giao
11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right