Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và tích hợp máy chuẩn đầu mô men lực độ chính xác cao sử dụng cho lĩnh vực đo lường

Cập nhật Thứ hai - 26/09/2016 16:12 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và tích hợp máy chuẩn đầu mô men lực độ chính xác cao sử dụng cho lĩnh vực đo lường
2. Mã số, ký hiệu: ĐTĐLCN.49/15
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học kỹ thuật và công nghệ - (Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2016
5. Năm kết thúc 2019
6. Cơ quan chủ trì
7. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Khánh Xuân
8. Điểm nổi bật
- Làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo máy chuẩn đầu mô men lực độ chính xác cao sử dụng cho lĩnh vực đo lường; - Chế tạo thành công máy chuẩn đầu mô men lực độ chính xác cao, chỉ tiêu chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại của Hàn Quốc.
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Mục tiêu thực hiện:

- Làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo máy chuẩn đầu mô men lực độ chính xác cao sử dụng cho lĩnh vực đo lường;
- Chế tạo thành công máy chuẩn đầu mô men lực độ chính xác cao, chỉ tiêu chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại của Hàn Quốc.

Các sản phẩm chính:

Dạng I:
1) Máy chuẩn đầu mô men lực với các đặc trưng đo lường chính như sau:
- Phạm vi đo: từ 20 N.m đến 2200 N.m
- Giá trị độ chia: d = 20 N.m
- U(*) = 5.10-4 N.m
Tương đương với tiêu chuẩn sản phẩm của Hàn Quốc cùng loại.
Mức chất lượng các sản phẩm (Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài)
Sản phẩm của đề tài là 01 Máy chuẩn đầu mô men lực có phạm vi đo từ 20 N.m đến 2200 N.m với độ không đảm bảo đo: U = 5.10-4 có mức chất lượng tương đương với máy chuẩn cùng chủng loại của Hàn Quốc . 
Theo thông lệ quốc tế chất lượng máy chuẩn đầu được đánh giá bằng phương pháp trực tiếp. Việc đánh giá trực tiếp được thực hiện thông qua việc đánh giá chất lượng các bộ phận, các cụm chi tiết cấu thành máy chuẩn. Trong khoa học - kỹ thuật đo lường, độ chính xác của máy chuẩn được thể hiện qua độ không đảm bảo đo (U). 
Sau khi chế tạo thành công và đưa vào sử dụng để xác định tính tương đương sản phẩm của đề tài so với máy chuẩn cùng chủng loại của Hàn Quốc cần phải thực hiện so sánh song phương (Bilateral comparison). Chuẩn được lực chọn để so sánh với sản phẩm của đề tài là máy chuẩn có phạm vi đo đến 2 kN.m của Viện nghiên cứu về khoa học chuẩn và đo lường Hàn Quốc (KRISS) việc so sánh được thực hiện theo quy định quốc tế về so sánh song phương (APLAC PT001 - Calibration Interlaboratory Comparisons; Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement Guide; EURAMET cg-14 Version 2.0 (03/2011) - Guidelines on the Calibration of Static Torque Measuring Devices,…) nếu En 1 thì có thể kết luận rằng Máy chuẩn đầu mô men lực của Việt Nam (sản phẩm của đề tài) có các chỉ tiêu kỹ thuật tương đương với máy chuẩn đầu mô men lực của Viện nghiên cứu về khoa học chuẩn và đo lường Hàn Quốc (KRISS). 
10. Mô tả về quy trình chuyển giao

Mọi thông tin về chuyển giao công nghệ, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trụ sở chính: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội; VP HN: Phòng 502-507, Tầng 5, Tòa A; 58 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội;
3 - 5 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.63.269.229 ; Fax: 04.63.269.228

11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng

Liên hệ trực tiếp!

Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right