Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát và phát hiện các hiện tượng bất thường trong tín hiệu định vị GNSS/GPS

Cập nhật Thứ năm - 04/10/2018 21:08 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát và phát hiện các hiện tượng bất thường trong tín hiệu định vị GNSS/GPS
2. Mã số, ký hiệu: NĐT.38.ITA/18
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học kỹ thuật và công nghệ - (Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2018
5. Năm kết thúc 2018
6. Cơ quan chủ trì Viện Công nghệ sinh học
7. Chủ nhiệm đề tài TS. Chu Nhật Huy
8. Điểm nổi bật
Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát và phát hiện các hiện tượng bất thường trong tín hiệu định vị GNSS/GPS
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Mục tiêu:

1. Nghiên cứu và chế tạo được các thiết bị giám sát và phát hiện các bất thường (phá sóng, giả mạo tín hiệu, gián đoạn dịch vụ, can nhiễu tự nhiên) của các hệ thống định vị GNSS.
2. Nghiên cứu và phát triển được phần mềm máy chủ trung tâm kết nối mạng lưới các trạm giám sát triển khai tại các khu vực quan trọng: đường cao tốc, cảng hàng không, cảng biển, nhà ga,.... nhằm đưa thông tin cảnh báo kịp thời các hiện tượng bất thường, cũng như các khuyến nghị về việc sử dụng dịch vụ định vị GPS/GNSS cho người sử dụng. 
3. Đề xuất/kiến nghị giải pháp nâng cao độ tin cậy của định vị GPS/GNSS tại Việt Nam

10. Mô tả về quy trình chuyển giao
11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right