Nghiên cứu khảo nghiệm loài và xuất xứ bạch đàn ở Việt Nam

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 15:58 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Nghiên cứu khảo nghiệm loài và xuất xứ bạch đàn ở Việt Nam
2. Mã số, ký hiệu: 92-092
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN none - (none)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2000
5. Năm kết thúc 1990
6. Cơ quan chủ trì Viện KH Lâm nghiệp, Bộ Lâm nghiệp
7. Chủ nhiệm đề tài Hoàng Chương, KS
8. Điểm nổi bật
Nghiên cứu xuất xứ của 12 giống bạch đàn nhằm tạo cơ sở KH cho công tác chọn giống cho các mục tiêu khác nhau như trồng rừng, lấy gỗ, làm gỗ trụ mỏ, nguyên liệu giấy. Đã kết luận đối với mục đích lấy gỗ hai loài E.camaldulensis và E.tereticornis là thích hợp với vùng trung du và đồng bằng. Các loài E.urophylla, E.exserta, E.brassiana có thể trồng làm nguyên liệu giấy. Đối với loài E.camaldulensis các xuất xứ trội là Petford, Katherine và Edith River, còn đối với E.tereticornis là Kenneduy River, Morehead River của queensland, Oro Bay và Sirinumu Sogeri của Papua New Guinea. Đã kiến nghị cần thận trọng khi sử dụng một số giống nội địa
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN
Nghiên cứu xuất xứ của 12 giống bạch đàn nhằm tạo cơ sở KH cho công tác chọn giống cho các mục tiêu khác nhau như trồng rừng, lấy gỗ, làm gỗ trụ mỏ, nguyên liệu giấy. Đã kết luận đối với mục đích lấy gỗ hai loài E.camaldulensis và E.tereticornis là thích hợp với vùng trung du và đồng bằng. Các loài E.urophylla, E.exserta, E.brassiana có thể trồng làm nguyên liệu giấy. Đối với loài E.camaldulensis các xuất xứ trội là Petford, Katherine và Edith River, còn đối với E.tereticornis là Kenneduy River, Morehead River của queensland, Oro Bay và Sirinumu Sogeri của Papua New Guinea. Đã kiến nghị cần thận trọng khi sử dụng một số giống nội địa
10. Mô tả về quy trình chuyển giao
11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng
Từ khoá: Bạch đàn     Xuất xứ     Eucalyptus     Đặc tính loài     Phân vùng     Khảo nghiệm giống    
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right