Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

Cập nhật Thứ hai - 26/09/2016 15:43 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.
2. Mã số, ký hiệu: ĐTĐL.XH-10/15
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học nông nghiệp - (Lâm nghiệp)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2015
5. Năm kết thúc 2018
6. Cơ quan chủ trì Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
7. Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Lâm Đồng
8. Điểm nổi bật
Lựa chọn được các hệ sinh thái rừng đã phục hồi để chuyển sang hệ thống rừng đặc dụng cho khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Mục tiêu thực hiện:

1. Mục tiêu chung:
Lựa chọn được các hệ sinh thái rừng đã phục hồi để chuyển sang hệ thống rừng đặc dụng cho khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá, lựa chọn và sắp xếp được các loại diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng thành các nhóm đặc trưng.
- Đề xuất được các giải pháp bảo tồn và khả năng chuyển các hệ sinh thái rừng phục hồi sang các hình thức bảo tồn khác nhau khi cần thiết.

Các sản phẩm chính:

I. Sản phẩm dạng II: 
1. Các loại diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng được đánh giá, lựa chọn và sắp xếp thành các nhóm đặc trưng
2. Các giải pháp bảo tồn và khả năng chuyển các hệ sinh thái rừng phục hồi sang các hình thức bảo tồn khác
3. Bộ số liệu các loại diễn thế sinh thái rừng và đặc điểm của từng loại diễn thế
4. Bộ tiêu chí xác định loại diễn thế đã phục hồi đưa vào bảo tồn theo các cấp độ bảo tồn khác nhau
5. Phần mềm cập nhật và tính toán các chỉ số cho các diễn thế rừng phục hồi
6. Bản đồ diễn thế sinh thái rừng đã phục hồi đưa vào bảo tồn tỷ lệ 1:100.000
10. Mô tả về quy trình chuyển giao

Mọi thông tin về chuyển giao công nghệ, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trụ sở chính: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội; VP HN: Phòng 502-507, Tầng 5, Tòa A; 58 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội;
3 - 5 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.63.269.229 ; Fax: 04.63.269.228

11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng

Liên hệ trực tiếp!

Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right