Nghiên cứu các biện pháp cấp bách để ngăn chặn và xử lý hiệu quả cây Bìm Bìm Merremia spp. tại Đà Nẵng và vùng phụ cận

Cập nhật Thứ sáu - 23/09/2016 11:07 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Nghiên cứu các biện pháp cấp bách để ngăn chặn và xử lý hiệu quả cây Bìm Bìm Merremia spp. tại Đà Nẵng và vùng phụ cận
2. Mã số, ký hiệu: ĐTĐL.CN-23/15
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học nông nghiệp - (Khoa học nông nghiệp khác)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2015
5. Năm kết thúc 2018
6. Cơ quan chủ trì Viện Môi trường Nông nghiệp
7. Chủ nhiệm đề tài Đặng Thị Phương Lan
8. Điểm nổi bật
Đề xuất được các biện pháp ngăn chặn và xử lý hiệu quả cây Bìm Bìm (Merremia spp.) theo hướng tổng hợp và bền vững.
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Mục tiêu thực hiện:

Mục tiêu tổng quát:
Đề xuất được các biện pháp ngăn chặn và xử lý hiệu quả cây Bìm Bìm (Merremia spp.) theo hướng tổng hợp và bền vững.
Mục tiêu cụ thể:
i. Xác định được hiện trạng xâm lấn, đặc điểm của vùng bị xâm lấn;
ii. Xác định được đặc điểm phân bố, lây lan và cảnh báo nguy cơ phát tán, lan rộng của cây Bìm Bìm ở Đà Nẵng và vùng phụ cận;
iii. Xác định được đặc điểm sinh học, sinh thái, tác hại của cây Bìm Bìm;
iv. Đánh giá được hiệu quả kỹ thuật, kinh tế, tác động môi trường và khả năng triển khai trên diện rộng của các biện pháp phòng trừ cây Bìm Bìm;
v. Xây dựng được 2 mô hình ứng dụng các biện pháp phòng trừ cấp bách đối với cây Bìm Bìm, quy mô 5ha/1 mô hình, đạt hiệu quả cao;
vi. Nâng cao được năng lực của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và người dân trong việc kiểm soát sự xâm nhiễm và lây lan của cây Bìm Bìm ở Đà Nẵng và vùng phụ cận;
vii. Xây dựng được quy trình phòng trừ cây Bìm Bìm

Các sản phẩm chính:

I. Sản phẩm dạng I: 
1. Báo cáo đặc điểm sinh học, sinh thái, hiện trạng xâm lấn và tác hại của cây Bìm Bìm tại Đà Nẵng và một số vùng sinh thái đặc trưng khác.
2. Báo cáo các biện pháp ngăn chặn và xử lý hiệu quả cây Bìm Bìm.
3. 01 quy trình ngăn chặn và xử lý cây Bìm Bìm.
4. 02 mô hình xử lý hiệu quả cây Bìm Bìm, quy mô 5ha/mô hình
10. Mô tả về quy trình chuyển giao

Mọi thông tin về chuyển giao công nghệ, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trụ sở chính: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội; VP HN: Phòng 502-507, Tầng 5, Tòa A; 58 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội;
3 - 5 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.63.269.229 ; Fax: 04.63.269.228

11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng

Liên hệ trực tiếp!

Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right