Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại Khu bảo tồn thiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Cập nhật Thứ sáu - 23/09/2016 11:13 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại Khu bảo tồn thiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
2. Mã số, ký hiệu: ĐTĐL.CN-26/15
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học nông nghiệp - (Khoa học nông nghiệp khác)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2015
5. Năm kết thúc 2018
6. Cơ quan chủ trì Viện Sinh thái học miền Nam
7. Chủ nhiệm đề tài TS. Hoàng Minh Đức
8. Điểm nổi bật
- Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học các hệ sinh thái - Xác định được các giải pháp khoa học và công nghệ mang tính khả thi cao để phục hồi các hệ sinh thái: san hô, cỏ biển và lựa chọn bảo tồn một số đối tượng trên cạn.
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Mục tiêu thực hiện:

- Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học các hệ sinh thái
- Xác định được các giải pháp khoa học và công nghệ mang tính khả thi cao để phục hồi các hệ sinh thái: san hô, cỏ biển và lựa chọn bảo tồn một số đối tượng trên cạn.

Các sản phẩm chính:

1. Mô hình phục hồi HST rạn san hô ở vùng biển bán đảo Sơn Trà, tiêu chuẩn: 1 tập đoàn/m2
Sau 3 năm, độ phủ san hô sống tăng hơn 10% so với ban đầu, tốc độ tăng trưởng chiều dài đạt trung bình 5 mm/tháng. Có sự gia tăng về mật độ/số lượng sinh vật sống trong rạn.

2. Mô hình phục hồi HST thảm cỏ biển ở vùng biển bán đảo Sơn Trà, tiêu chuẩn: 10 bụi/m2
Sau 3 năm độ phủ thảm cỏ biển tăng 20-30% so với ban đầu.

3. Mô hình phục hồi HST rừng, quy mô 02 ha. Sử dụng các loài cây bản địa gỗ lớn và nhỏ, phù hợp với cấu trúc rừng của ô mẫu tham chiếu. Cây con đem trồng: chiều cao từ 1,2 – 1,5m, đường kính gốc từ 0,8-1,5cm tùy loài. Tỷ lệ sống đạt trên 70% sau 3 năm.

4. Mô hình phục hồi sinh cảnh loài chà vá chân nâu và tạo hành lang liên kết 40m x 250m.
Cây con đem trồng: chiều cao từ 1,2 – 1,5m, đường kính gốc từ 0,8-1,5cm tùy loài.
Đảm bảo thức ăn và tính liên kết giữa 2 khu vực đông và tây của bán đảo. Đảm bảo tỷ lệ sống của các loài đạt trên 70% sau 3 năm.

5. Bộ tiêu bản mẫu thực vật rừng và nấm lớn 
+ tiêu bản Thực vật
+ tiêu bản nấm lớn.

6. Bộ tiêu bản mẫu động vật rừng gồm: 
+ tiêu bản thú
+ tiêu bản bò sát
+ tiêu bản ếch nhái
+ tiêu bản bướm
+ tiêu bản cánh cứng
+ tiêu bản cá nước ngọt

7. Bộ tiêu bản động vật biển
+ tiêu bản San hô
+ tiêu bản Cá biển
+ tiêu bản Thân mềm
+ tiêu bản Da gai
+ tiêu bản Giáp xác

8. Bộ vật mẫu cỏ và rong biển

9. Báo cáo tổng hợp về đa dạng sinh học khu vực Sơn Trà, Đà Nẵng (bao gồm: Báo cáo phân tích, đánh giá tính đa dạng động, thực vật trên cạn; Báo cáo phân tích, đánh giá tính đa dạng loài sinh vật biển; Báo cáo cơ sở dữ liệu)

10. Tài liệu hướng dẫn tập huấn thực hiện mô hình (tài liệu kỹ thuật phục hồi san hô, cỏ biển)

11. Các bản đồ liên quan đến phân bố đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu

12. Báo cáo các giải pháp phục hồi hệ sinh thái (phục hồi HST san hô, cỏ biển; HST rừng và phục hồi sinh cảnh cho loài chà vá chân nâu).
10. Mô tả về quy trình chuyển giao

Mọi thông tin về chuyển giao công nghệ, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trụ sở chính: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội; VP HN: Phòng 502-507, Tầng 5, Tòa A; 58 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội;
3 - 5 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.63.269.229 ; Fax: 04.63.269.228

11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng

Liên hệ trực tiếp!

Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right