Giải trình tự và xây dựng hoàn chỉnh hệ gen người Việt Nam đầu tiên làm “trình tự tham chiếu” và bước đầu phân tích nhân chủng học tiến hóa người Việt Nam

Cập nhật Thứ sáu - 23/09/2016 10:24 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Giải trình tự và xây dựng hoàn chỉnh hệ gen người Việt Nam đầu tiên làm “trình tự tham chiếu” và bước đầu phân tích nhân chủng học tiến hóa người Việt Nam
2. Mã số, ký hiệu: ĐTĐL.CN-05/15
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học y, dược - (Y tế)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2015
5. Năm kết thúc 2018
6. Cơ quan chủ trì Viện Nghiên cứu hệ Gen
7. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nông Văn Hải
8. Điểm nổi bật
Giải trình tự hoàn chỉnh hệ gen của các thành viên của một số gia đình (bố mẹ và các con) để lựa chọn làm trình tự tham chiếu (reference sequence) sơ bộ đầu tiên của người Việt Nam phục vụ cho các nghiên cứu lâu dài về hệ gen người Việt Nam
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Mục tiêu thực hiện:

Mục tiêu chung: Giải trình tự hoàn chỉnh hệ gen của các thành viên của một số gia đình (bố mẹ và các con) để lựa chọn làm trình tự tham chiếu (reference sequence) sơ bộ đầu tiên của người Việt Nam phục vụ cho các nghiên cứu lâu dài về hệ gen người Việt Nam. Phân tích được đặc điểm đa hình cấu trúc phân tử (đa hình nucleotide đơn, SNPs) trên cơ sở giải trình tự toàn bộ hệ gen ty thể và một phần nhiễm sắc thể Y của một số dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam, qua đó xác định nguồn gốc các dân tộc, quan hệ chủng loại phát sinh và nhân chủng học tiến hóa người Việt Nam.
Mục tiêu cụ thể:
- Giải trình tự toàn bộ hệ gen của một số gia đình (bố, mẹ và con) để lựa chọn trình tự tham chiếu (reference sequence) sơ bộ của người Việt Nam.
- Giải trình tự toàn bộ hệ gen ty thể và nghiên cứu đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của nhiễm sắc thể Y của >300 cá thể thuộc 10 dân tộc của 5 nhóm ngôn ngữ sống tại Việt Nam qua đó xác định nguồn gốc các dân tộc, quan hệ phát sinh và nhân chủng học tiến hóa người Việt Nam. 

Các sản phẩm chính:

Dạng I:
1) Bộ hồ sơ bệnh án của 10 cá thể thuộc 03 gia đình tương đương mẫu tương tự của Đức/Nhật Bản.
2) Ngân hàng mẫu DNA của 10 dân tộc người Việt Nam tương đương mẫu tương tự của Đức/Nhật Bản (>300 mẫu).
Mức chất lượng các sản phẩm (Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài): Các mẫu DNA tinh sạch, đạt chất lượng nghiên cứu theo tiêu chuẩn của Viện Max Planck về Nhân chủng học tiến hóa, CHLB Đức và RIKEN, Nhật Bản.
Dạng II:
1) Trình tự hoàn chỉnh hệ gen của 10 cá thể (là các thành viên của 03 gia đình) với mức độ bao phủ là 30X, lựa chọn được “trình tự chuẩn” đầu tiên cho người Việt Nam
- Yêu cầu khoa học cần đạt : Ít nhất 01 trình tự cá thể người Việt Nam được đăng ký trên ngân hàng genome thế giới. Trình tự này sẽ được sử dụng làm trình tự tham chiếu đầu tiên cho các nghiên cứu về hệ gen người Việt Nam.
2) Các SNP của hệ gen ty thể của >300 cá thể thuộc 10 dân tộc (05 nhóm ngôn ngữ).
- Yêu cầu khoa học cần đạt : Bộ số liệu về các SNP trên toàn bộ hệ gen ty thể của các cá thể thuộc 10 dân tộc người Việt Nam.
3) Các SNP của vùng không tái tổ hợp trên nhiễm sắc thể Y của >300 cá thể thuộc 10 dân tộc (05 nhóm ngôn ngữ) - - - Yêu cầu khoa học cần đạt : Bộ số liệu về các SNP của vùng không tái tổ hợp trên nhiễm sắc thể Y của các cá thể thuộc 10 dân tộc người Việt Nam
4) Phương pháp giải trình tự toàn bộ hệ gen ty thể.
Yêu cầu khoa học cần đạt : Phương pháp có thể áp dụng để giải trình tự toàn bộ hệ gen ty thể.
Dạng III:
Bài báo 02 - 03 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín Các tạp chí thuộc danh mục ISI (SCI/SCI-E) do Springer, Elsevier… xuất bản Bài báo có lời cảm ơn “Công trình này được hoàn thành với sự tài trợ kinh phí của Bộ Khoa học và Công nghệ”
 
10. Mô tả về quy trình chuyển giao

Mọi thông tin về chuyển giao công nghệ, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trụ sở chính: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội; VP HN: Phòng 502-507, Tầng 5, Tòa A; 58 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội;
3 - 5 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.63.269.229 ; Fax: 04.63.269.228

11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng

Liên hệ trực tiếp!

Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right