Chế thử xuồng cứu sinh

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 15:58 In bài viết

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Chế thử xuồng cứu sinh
2. Mã số, ký hiệu: 92-049
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN none - (none)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2019
5. Năm kết thúc 1990
6. Cơ quan chủ trì Cục ĐKVN, Bộ GTVT
7. Chủ nhiệm đề tài Trần Đình Diêm, KS
8. Điểm nổi bật
Nghiên cứu mẫu vật liệu tổ hợp và đã chọn mẫu trên cơ sở sử dụng gỗ và sơn ta sẵn có trong nước. NC tính chất cơ lý của sơn ta và vật liệu độn với nhựa tạo thành một tổ hợp vật liệu có độ bền cao. Thử mẫu thí nghiệm về tính kéo, nén, lão hóa, chịu nhiệt, chịu dầu, chịu nước biển và tính hút nước. Chọn kết cấu và công nghệ để chế tạo 1 xuồng và thử nghiệm theo quy phạm hiện hành. Giá thành chế tạo trong nước chỉ bằng 0,4 lần giá nhập ngoại xuồng cùng cỡ. Đã chế thử 100 phao và khảo nghiệm thực tế, kết quả cho thấy các phao đã SX đạt tiêu chuẩn đưa vào SX hàng loạt
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN
Nghiên cứu mẫu vật liệu tổ hợp và đã chọn mẫu trên cơ sở sử dụng gỗ và sơn ta sẵn có trong nước. NC tính chất cơ lý của sơn ta và vật liệu độn với nhựa tạo thành một tổ hợp vật liệu có độ bền cao. Thử mẫu thí nghiệm về tính kéo, nén, lão hóa, chịu nhiệt, chịu dầu, chịu nước biển và tính hút nước. Chọn kết cấu và công nghệ để chế tạo 1 xuồng và thử nghiệm theo quy phạm hiện hành. Giá thành chế tạo trong nước chỉ bằng 0,4 lần giá nhập ngoại xuồng cùng cỡ. Đã chế thử 100 phao và khảo nghiệm thực tế, kết quả cho thấy các phao đã SX đạt tiêu chuẩn đưa vào SX hàng loạt
10. Mô tả về quy trình chuyển giao
11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng
Từ khoá: Xuồng cứu sinh     Vật liệu chế tạo     Kết cấu     Chế tạo     Công nghệ     Phao cứu sinh    
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right