GS.TSKH. Trương Bá Thanh   Sinh ngày: 01/01/1960
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 1 đánh giá
724 lượt xem
[1] Họ và tên Trương Bá Thanh
[2] Học hàm/ học vị GS.TSKH
[3] Năm sinh 01/01/1960
[4] Chuyên ngành - Kinh doanh và quản lý

[5] Cơ quan công tác Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Địa chỉ cơ quan 54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Mô hình tăng trưởng Kinh tế Việt Nam; [ - 2015]; Đề tài cấp Nhà nước
7.2 Nghiên cứu tiềm năng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và từ nguồn tự nhiên của tỉnh Kon Tum; [ - 2012];
7.3 Đẩy mạnh liên kết kinh tế giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; [ - 2011]; Đề tài cấp Bộ trọng điểm
7.4 Chủ nhiệm chương trình 05 Thành phố Đà Nẵng; [ - 2010]; Đề tài cấp Thành phố
7.5 Nghiên cứu tác động của tự do hóa thương mại quốc tế đến cơ cấu công nghiệp của Thành phố Đà Nẵng; [ - 2009]; Đề tài cấp Bộ
7.6 Dự báo tác động của việc Việt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến cấu trúc kinh tế thành phố Đà nẵng; [ - 2008]; Đề tài cấp Thành phố
7.7 Dự án nghiên cứu tiềm năng thị trường các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và thị trường tự nhiên Tỉnh Kon tum; [ - 2008]; Đề tài cấp Thành phố
7.8 Xây dựng mô hình Input/Output thành phố Đà Nẵng (Theo phương pháp gián tiếp); [ - 2006]; Đề tài cấp Bộ
7.9 Phân tích - thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin trên mạng nhằm phục vụ công tác quản lý đào tạo của Trường Đại học Kinh tế & QTKD-Đại học Đà Nẵng; [ - 2005]; Đề tài cấp Bộ
7.10 Xây dựng khung chương trình và chương trình môn học các ngành kinh tế hệ cao đẳng tại trường Đại học Kinh tế và QTKD. Đề tài cấp ĐHĐN, 2002.; [ - 2002];
7.11 Tin học hóa công tác kế toán trong các doanh nghiệp; [ - 2001]; Đề tài cấp Bộ
7.12 Đổi mới nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay; [ - 2000]; Đề tài cấp Bộ
7.13 Xây dựng hệ thống tin học phục vụ “Quản lý hành chính nhà nước” tỉnh Quảng nam – Đà nẵng; [ - 1996]; Đề tài cấp Nhà nước
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 Trương Bá Thanh; Mô hình lí thuyết về ảnh hưởng của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu; Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 02(87).2015;Từ->đến trang: 137; [2015]
8.2 Trương Bá Thanh; Sự tác động của nhận biết thương hiệu đến chất lượng cảm nhận, yêu thích thương hiệu và dự định mua: Khảo sát tại thị trường máy tính xách tay Việt Nam; Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và phát triển; Số: 197;Từ->đến trang: 44-50; [2013]
8.3 Trương Bá Thanh; Tình hình kinh tế Việt Nam 2012 và các giải pháp cho năm 2013; Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế; Số: 1;Từ->đến trang: 1-7; [2013]
8.4 Trương Bá Thanh; Tác động của xuất xứ quốc gia đến ý định mua ô tô Nhật Bản: Nghiên cứu thực tiễn với Toyota; Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 7(68);Từ->đến trang: 142-149; [2013]
8.5 Trương Bá Thanh; Phương pháp kế toán ngược dòng trong doanh nghiệp áp dụng hệ thống sản xuất tức thời; Nơi đăng: Economic Development Review; Số: 192;Từ->đến trang: 8-15;; [2010]
8.6 Trương Bá Thanh; Cải tiến chất lượng dịch vụ: Nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng; Nơi đăng: Vietnam's Socio-Economic Development; Số: 64;Từ->đến trang: 31-43;; [2010]
8.7 Trương Bá Thanh; Nâng cao cơ hội việc làm qua sàn giao dịch việc làm tại thành phố Đà Nẵng; Hội thảo quốc tế “Công Nghệ Đào tạo và Môi trường nghề nghiệp ở Việt Nam”-Huế, ngày 18-19 tháng 3 năm 2010; Số: ;Từ->đến trang: 1-10;; [2010]
8.8 Trương Bá Thanh; Vấn đề di dân trong quá trình đô thị hóa: Từ Lý luận đến định hướng chính sách; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: 1-8; [2010]
8.9 Trương Bá Thanh; Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng; Tạp chí Phát triển kinh tế; Số: 236;Từ->đến trang: 65-72;; [2010]
8.10 Trương Bá Thanh; Đánh giá tổng thể chỉ tiêu tài chính trong phân loại tài chính doanh nghiệp.; Tạp chí Ngân hàng; Số: 10;Từ->đến trang: 34-40; [2009]
8.11 Trương Bá Thanh; Liên kết kinh tế và những gợi ý đối với miền Trung Tây nguyên; Tạp chí Sinh hoạt Lý luận; Số: 3 (94);Từ->đến trang: 61-64; [2009]
8.12 Trương Bá Thanh; Liên kết kinh tế miền Trung và Tây nguyên – Từ lý luận đến thực tiễn; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: Số 3 (32);Từ->đến trang: 133-137;; [2009]
8.13 Trương Bá Thanh; Nghiên cứu định lượng hành vi khách quốc tế tại Đà nẵng và gợi ý cho liên kết phát triển du lịch Huế - Đà nẵng - Quảng nam; Kỷ yếu Hội thảo KH Cấp Bộ (Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên); Số: ;Từ->đến trang: 229-238;; [2009]
8.14 Trương Bá Thanh; Phương pháp nghiên cứu khả năng liên kết nội bộ ngành kinh tế: Cách tiếp cận về chỉ tiêu tài chính; Kỷ yếu Hội thảo KH Cấp Bộ (Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên); Số: ;Từ->đến trang: 325-333;; [2009]
8.15 Trương Bá Thanh; Các giải pháp nhằm phát huy vai trò của Thành phố Đà nẵng trong việc phát triển dịch vụ Logistic trên tuyến hành lang Kinh tế Đông – Tây; Tạp chí Phát triển Kinh tế; Số: 227;Từ->đến trang: 17-25; [2009]
8.16 Trương Bá Thanh; Sự hài lòng khách du lịch quốc tế tại Đà nẵng và một số hàm ý về chính sách thu hút khách; Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Số: 144;Từ->đến trang: 87-91;; [2009]
8.17 Trương Bá Thanh; Sử dụng chỉ số quyền năng (Potenty Index) để tính chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI); Tạp chí Ngân hàng; Số: 13;Từ->đến trang: 45-49;; [2009]
8.18 Trương Bá Thanh; Liên kết kinh tế Miền Trung và Tây nguyên – Những vấn đề đặt ra; Kỷ yếu Hội thảo KH Cấp Bộ (Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên); Số: ;Từ->đến trang: 7-12;; [2009]
8.19 Trương Bá Thanh; Rào cản và giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung – Tây nguyên; Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Số: 145;Từ->đến trang: 47-50;; [2009]
8.20 Trương Bá Thanh; Quản trị chi phí theo lợi nhuận mục tiêu và khả năng vận dụng tại Việt nam; Tạp chí Ngân hàng; Số: 12;Từ->đến trang: 49-53; [2009]

In LLKH

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right