ThS. Trần Thu Thủy   Sinh ngày: 22/12/1984
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 1 đánh giá
115 lượt xem
[1] Họ và tên Trần Thu Thủy
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 22/12/1984
[4] Chuyên ngành - Tin học

[5] Cơ quan công tác Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Địa chỉ cơ quan Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
[6] Hướng nghiên cứu mạng máy tính, Lập trình Java, Thiết bị mạng và truyền thông
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Nghiên cứu rút trích và phân loại các thực thể danh từ riêng cho các kho ngữ liệu phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên; [2014 - 2014]; Đề tài cấp cơ sở
7.2 CẢI TIẾN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MOODLE TRONG VIỆC TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN; [2010 - 2011]; Đề tài cấp cơ sở
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right