ThS. Trần Thị Minh Duyên   Sinh ngày: 18/05/1987
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
1705 lượt xem
[1] Họ và tên Trần Thị Minh Duyên
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 18/05/1987
[4] Chuyên ngành - Kinh tế và kinh doanh

[5] Cơ quan công tác Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Địa chỉ cơ quan 116 Hà Huy Tập, Tp Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right