ThS. Trần Phan Hiếu   Sinh ngày: 24/06/1982
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
1689 lượt xem
[1] Họ và tên Trần Phan Hiếu
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 24/06/1982
[4] Chuyên ngành - Khoa học chính trị

[5] Cơ quan công tác Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Địa chỉ cơ quan Phòng 202 - B2 Trường ĐHSP
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Liên kết đào tạo giữa Nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng trải nghiệm cho sinh viên; [2014 - 2014];
7.2 Xuất khẩu nông sản của Việt nam sang thị trường Châu Phi: cơ hội và thách thức; [2014 - 2014];
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right