TS. Ninh Khánh Duy   Sinh ngày: 07/10/1981
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
136 lượt xem
[1] Họ và tên Ninh Khánh Duy
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh 07/10/1981
[4] Chuyên ngành - Khoa học máy tính

[5] Cơ quan công tác Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Địa chỉ cơ quan Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
[6] Hướng nghiên cứu Xử lý tiếng nói và ngôn ngữ tự nhiên, Xử lý tín hiệu, Học máy
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 Ninh Khánh Duy; Xây dựng mô-đun điều khiển bằng giọng nói trong ứng dụng đọc báo điện tử cho người khiếm thị; Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2017 - Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực; Số: 2017;Từ->đến trang: 212-218; [2017]
8.2 Ninh Khánh Duy; Chuẩn hóa văn bản tiếng Việt dựa trên bộ quy tắc; Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2017 - Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực; Số: 2017;Từ->đến trang: 132-138; [2017]
8.3 Ninh Khánh Duy; Một giải pháp Việt hoá cách phát âm các từ vựng tiếng Anh trong văn bản tiếng Việt; Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR); Số: 2017;Từ->đến trang: 502-510; [2017]
8.4 Ninh Khánh Duy; Cải tiến thuật toán tự tương quan tìm cao độ của tín hiệu đàn ghi-ta trên vi xử lý ARM Cortex-M4; Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR); Số: 2017;Từ->đến trang: 68-75; [2017]
8.5 Ninh Khánh Duy; Representing context in abbreviation expansion using machine learning approach; Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR); Số: 2017;Từ->đến trang: 816-822;; [2017]
8.6 Ninh Khánh Duy; Biểu diễn ngữ cảnh trong khai triển chữ viết tắt dùng tiếp cận học máy; Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 05(114).2017;Từ->đến trang: 31-35; [2017]
8.7 Ninh Khanh Duy; F0 parameterization of glottalized tones for HMM-based Vietnamese TTS; The 16th Annual International Conference of ISCA (Interspeech), Dresden, Germany; Số: 2015;Từ->đến trang: 2202–2206;; [2015]
8.8 Ninh Khanh Duy; A generation error function considering dynamic properties of speech parameters for minimum generation error training for hidden Markov model-based speech synthesis; Acoustical Science and Technology (Scopus); Số: 34(2);Từ->đến trang: 123-132; [2013]
8.9 Ninh Khánh Duy; Introduction of duration models and dynamic features in MGE training for HSMM-based speech synthesis; Proceeding of Spring Meeting of Acoustical Society of Japan; Số: 3-2012;Từ->đến trang: 431-434; [2012]
8.10 Ninh Khánh Duy; Incorporating dynamic features into minimum generation error training for HMM-based speech synthesis; The 8th International Symposium on Chinese Spoken Language Processing; Số: ISCSLP-2012;Từ->đến trang: 55-59;; [2012]
8.11 Ninh Khánh Duy; An adaptive weighting approach for minimum generation error training considering dynamic features in HMM-based speech synthesis; Autumn Meeting of Acoustical Society of Japan; Số: 9-2012;Từ->đến trang: 383-386;; [2012]
8.12 Ninh Khánh Duy; Nghiên cứu đặc trưng của ngữ điệu tiếng Việt trong câu hỏi và câu trần thuật; Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Số: 2006;Từ->đến trang: 330-335; [2006]

In LLKH

 
Banner
Banner home right