TS. Nguyễn Xuân Sáng   Sinh ngày:
Số công trình, bài báo, sách đã công bố:
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

7 điểm/ 1 đánh giá
237 lượt xem
[1] Họ và tên Nguyễn Xuân Sáng
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh
[4] Chuyên ngành - Khoa học kỹ thuật và công nghệ

[5] Cơ quan công tác Cựu Giảng viên ĐH Bách khoa Hà nội
Địa chỉ cơ quan
[6] Hướng nghiên cứu 10 năm kinh nghiệm làm việc ở MIT (Mỹ) và NUS (Singapore) về công nghệ bán dẫn hợp chất. THành công trong tạo GaN LED, GaN HEMT bằng MOCVD theo quy chuẩn công nghiệp. Làm chủ công nghệ GaN wafer kích thước 8 inch với chất lượng tương đương các nhà sản xuất lớn như Samsung hay IQE. Là tác giả của 1 book chapter (Handbook of Solid-State Lighting and LEDs edited by Zhe Chuan Feng, CRC press) và gần 20 bài báo ISI.
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right