TS. Nguyễn Văn Hiếu   Sinh ngày: 13/10/1982
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
1659 lượt xem
[1] Họ và tên Nguyễn Văn Hiếu
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh 13/10/1982
[4] Chuyên ngành - Vật lý

[5] Cơ quan công tác Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Địa chỉ cơ quan Khoa Vật lý-Trường ĐHSP- ĐHĐN
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Tính toán hiệu ứng âm điện từ và ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng âm điện từ trong bán dẫn thấp chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử; [2016 - 2017];
7.2 Ảnh hưởng của biến dạng Peierls lên tính chất truyền dẫn của graphenen nanoribbon; [2014 - 2017];
7.3 Tính toán hiệu ứng âm-điện-từ trong hệ bán dẫn hai chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử; [2014 - 2014];
7.4 Lý thuyết lượng tử về một số hiệu ứng trong bán dẫn thấp chiều; [2013 - 2013];
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right