ThS. Nguyễn Thị Thục Hạnh   Sinh ngày: 22/03/1981
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 1 đánh giá
579 lượt xem
[1] Họ và tên Nguyễn Thị Thục Hạnh
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 22/03/1981
[4] Chuyên ngành - Công nghệ sinh học môi trường nói chung

[5] Cơ quan công tác Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ cơ quan Đại học Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu Công nghệ sinh học
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Nghiên cứu sản xuất sản phẩm  probiotic nước ép chùm ngây, dưa hấu  từ vi khuẩn Lactobacillus plantarum; [2016 - 2016]; Đại học Đà Nẵng
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right