ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền   Sinh ngày: 14/05/1987
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
1641 lượt xem
[1] Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Hiền
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 14/05/1987
[4] Chuyên ngành - Triết học, đạo đức học và tôn giáo

[5] Cơ quan công tác Khoa Sư phạm và Dự bị đại học; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Địa chỉ cơ quan 704 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY; [2017 - ];
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right