ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung   Sinh ngày: 24/12/1981
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
155 lượt xem
[1] Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Nhung
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 24/12/1981
[4] Chuyên ngành - Kỹ thuật cơ khí nói chung

[5] Cơ quan công tác Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Địa chỉ cơ quan Đại học Bách Khoa - Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu Trữ Nhiệt, Công Nghệ Nhiệt - Lạnh, Năng lượng mới
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỘP BẢO QUẢN LẠNH BẰNG TẤM LÀM LẠNH BÁN DẪN; [2017 - 2018]; Đề tài cấp cơ sở
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right