ThS. Nguyễn Ngọc Hậu   Sinh ngày: 09/01/1987
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
1576 lượt xem
[1] Họ và tên Nguyễn Ngọc Hậu
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 09/01/1987
[4] Chuyên ngành - Khoa học kỹ thuật và công nghệ

[5] Cơ quan công tác Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Địa chỉ cơ quan 38 Lê Độ, Thanh Khê, Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Nghiên cứu quan trắc sức khỏe các công trình cầu nhịp lớn tại Việt Nam; [2010 - 2011];
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right