TS. Nguyễn Hữu Việt Hưng   Sinh ngày: 28/08/1954
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 1 đánh giá
709 lượt xem
[1] Họ và tên Nguyễn Hữu Việt Hưng
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh 28/08/1954
[4] Chuyên ngành - Toán học và thống kê khác

[5] Cơ quan công tác Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ cơ quan
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 Nguyễn Hữu Việt Hưng; The homomorphisms between the Dickson-Mùi algebras as modules over the Steenrod algebra; Mathematische Annalen 353 (827- 866); [2012]
8.2 Nguyễn Hữu Việt Hưng; The cohomology of the Steenrod algebra and representations of the general linear groups 4065–4089; Trans. Amer. Math. Soc. 357; [2005]
8.3 Nguyễn Hữu Việt Hưng; The mod 2 equivariant cohomology algebras of configuration spaces, ,; Pacific Jour. Math. 143 251–286; [1990]

In LLKH

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right