TS. Nguyễn Đắc Hải   Sinh ngày: 20/09/1975
Số công trình, bài báo, sách đã công bố:
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

1 điểm/ 1 đánh giá
1644 lượt xem
[1] Họ và tên Nguyễn Đắc Hải
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh 20/09/1975
[4] Chuyên ngành - Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin khác
- Cơ điện tử; hệ vi cơ điện tử (MEMS),..
- Tự động hoá; các hệ thống điểu khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),..
[5] Cơ quan công tác Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Địa chỉ cơ quan Số 298 đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
[6] Hướng nghiên cứu Cảm biến điện dung
Vi cơ điện tử và vi hệ thống
Hệ thống điều khiển, tự động hóa
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 A printed circuit board capacitive sensor for air bubble inside fluidic flow detection; [2015 - 2015];
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 Nguyen Dac Hai; Differential C4D Sensor for Conductive and Non-conductive Fluidic Channel; Microsystem Technologies Journal, ISSN: 0946-7076 (printed version), ISSN: 1432-1858 (electronic version) 2015; [2015]
8.2 Nguyễn Đắc Hải; Fluidic Capacitive Sensor for Detection of Air Bubble Inside Engine Lubricating Oil; VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 31, No. 1 (2015) 8-16; [2015]
8.3 Nguyễn Đắc Hải; Three-electrode capacitive sensor for air-bubble inside fluidic flow detection; The Fifth International Conference on Communications and Electronics - ICCE 2014.; [2014]
8.4 Nguyễn Đắc Hải; Air bubbles detection and alarm in the blood stream of dialysis using capacitive sensors; International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3), 2014.; [2014]
8.5 Nguyễn Đắc Hải; Detection of air bubbles in the microfluidic channel; Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2013; [2013]
8.6 Nguyễn Đắc Hải; Hệ thống cảm biến giọt chất lỏng trong kênh dẫn; Hội nghị quốc gia về Điện tử - Truyền thông (REV2013-KC01), pp. 56-60.; [2013]

In LLKH

 
Banner
Banner home right