TS. Nguyễn Anh Duy   Sinh ngày: 08/01/1972
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

7 điểm/ 1 đánh giá
142 lượt xem
[1] Họ và tên Nguyễn Anh Duy
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh 08/01/1972
[4] Chuyên ngành - Khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Tự động hoá; các hệ thống điểu khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),..
[5] Cơ quan công tác Ban Giám hiệu; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Địa chỉ cơ quan Số 19 đường Đức Lợi 2, Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu Tự động hóa, Robot
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Nghiên cứu đổi mới phương án tuyển sinh tại trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; [2013 - 2014]; Đề tài cấp cơ sở
7.2 Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động; [2012 - 2012]; Đề tài cấp cơ sở
7.3 Điều khiển nhóm robot di động theo đội hình; [2007 - 2007]; Đề tài cấp cơ sở
7.4 Ứng dụng điều khiển mờ trong điều khiển vị trí hệ T-ĐC một chiều; [2000 - 2000]; Đề tài cấp cơ sở
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 Nguyễn Anh Duy; Kết hợp cảm biến khoảng cách và cảm biến quán tính trong hệ thống đo từ xa; Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 11(120);Từ->đến trang: 17-22; [2017]
8.2 Nguyễn Anh Duy; Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng điều khiển không cảm biến động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 11(120)-2017;Từ->đến trang: 100-104; [2017]
8.3 Nguyễn Anh Duy; Điều khiển nơ-ron thích nghi cho hệ thống nâng vật trong từ trường; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 11(108)-2016;Từ->đến trang: 157-162; [2016]
8.4 Nguyễn Anh Duy; Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 1(62);Từ->đến trang: 40-46; [2013]
8.5 Nguyễn Anh Duy; Nâng cao chất lượng bộ biến đổi DC-DC bằng điều khiển trượt; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 3(64);Từ->đến trang: 30-36; [2013]
8.6 Nguyễn Anh Duy; Tránh vật cản cho robot di động dựa trên trường thế năng; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 3(64);Từ->đến trang: 110-114; [2013]
8.7 Nguyễn Anh Duy; Điều khiển bám theo robot ảo- dẫn hướng và điều khiển ba điểm l-l ứng dụng trong tạo hình nhóm robot di động; Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 60;Từ->đến trang: 27-32; [2012]
8.8 Nguyễn Anh Duy; Ứng dụng điều khiển mờ cho bài toán bám đường của robot di động bằng bánh lăn; Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Cơ điện tử, VCM2008; Số: ;Từ->đến trang:; [2008]
8.9 Nguyễn Anh Duy; Ứng dụng điều khiển mờ trong điều khiển vị trí hệ truyền động động cơ một chiều; Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 8;Từ->đến trang:; [2001]

In LLKH

 
Banner
Banner home right