PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa   Sinh ngày: 12/01/1960
Số công trình, bài báo, sách đã công bố:
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 1 đánh giá
1224 lượt xem
[1] Họ và tên Ngô Đăng Nghĩa
[2] Học hàm/ học vị PGS.TS
[3] Năm sinh 12/01/1960
[4] Chuyên ngành - Động vật học, Chăn nuôi - Thú y,Thủy sản

[5] Cơ quan công tác Trường Đại học Nha Trang
Địa chỉ cơ quan 02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right