GS. Ngô Bảo Châu   Sinh ngày:
Số công trình, bài báo, sách đã công bố:
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 1 đánh giá
2743 lượt xem
[1] Họ và tên Ngô Bảo Châu
[2] Học hàm/ học vị GS
[3] Năm sinh
[4] Chuyên ngành - Toán học cơ bản
- Toán học ứng dụng
[5] Cơ quan công tác Trường Đại học Paris XI, Orsay, Pháp
Địa chỉ cơ quan
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right