ThS. Mai Thị Phương Chi   Sinh ngày: 12/12/1984
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

9 điểm/ 1 đánh giá
128 lượt xem
[1] Họ và tên Mai Thị Phương Chi
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 12/12/1984
[4] Chuyên ngành - Hoá hữu cơ

[5] Cơ quan công tác Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Địa chỉ cơ quan Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[6] Hướng nghiên cứu Vật liệu polymer, composite
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Nghiên cứu chế tạo lưỡi cắt kim loại trên cơ sở nhựa nền phenol formaldehyde - Rezolic tan trong cồn; [2016 - 2016]; Đề tài cấp cơ sở
7.2 Nghiên cứu chế tạo, đánh giá độ bền và khả năng bảo vệ kim loại của vật liệu nanocompozit clay/epoxy; [2013 - 2013]; Đề tài cấp cơ sở
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 Mai Thị Phương Chi; Nghiên cứu chế tạo, đánh giá độ bền và ứng dụng bảo vệ kim loại của vật liệu nanocompozit clay/epoxy; Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng; Số: 11;Từ->đến trang: 10 - 14;; [2014]
8.2 Mai Thị Phương Chi; Chế tạo và khảo sát tính chất của nanocompozit clay-epoxy; Tạp chí Hóa học; Số: 1;Từ->đến trang: 66 - 70;; [2013]

In LLKH

 
Banner
Banner home right