ThS. Lê Thị Tuyết Anh   Sinh ngày: 16/06/1977
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
169 lượt xem
[1] Họ và tên Lê Thị Tuyết Anh
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 16/06/1977
[4] Chuyên ngành - Hoá hữu cơ

[5] Cơ quan công tác Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Địa chỉ cơ quan 62/03 Đồng Kè - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu Hóa Thực Phẩm - Hóa Hữu Cơ - Hóa Phân Tích
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Xây dựng quy trình phân tích và đánh giá hàm lượng chất phụ gia natribenzoat trong một số sản phẩm thực phẩm từ thịt bằng phương pháp HPLC; [2016 - 2016]; Đề tài cấp cơ sở
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 Lê Thị Tuyết Anh; NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CÁC CHẾ PHẨM CỦA AXIT HYDROXYCITRIC LÀM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG GIẢM CÂN; Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc – Hội hóa học Việt Nam.; Số: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc.;Từ->đến trang: 82-89;; [2017]
8.2 Lê Thị Tuyết Anh; TỐI ƯU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CHẤT PHỤ GIA AXIT BENZOIC TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ THỊT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO; Tạp chí: Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN; Số: 21(04);Từ->đến trang: 1-6; [2016]
8.3 Lê Thị Tuyết Anh; XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TẨY MÀU DỊCH CHIẾT ACID HYDROXYCITRIC BẰNG THAN HOẠT TÍNH VÀ TÁI SỬ DỤNG THAN HOẠT TÍNH; Tạp chí: Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN; Số: 19(02);Từ->đến trang: 1-7;; [2016]
8.4 Lê Thị Tuyết Anh; XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÂN RỄ NGHỆ ĐEN CHAMPASAK - LÀO VÀ GIA LAI - VIỆT NAM; Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 1(98);Từ->đến trang: 107-111;; [2016]
8.5 Lê Thị Tuyết Anh; NGHIÊN CỨU CHIẾT PHẨM MÀU ANNATTO TỪ HẠT ĐIỀU NHUỘM BẰNG HỖN HỢP DUNG DỊCH AMONIAC VỚI CỒN CÔNG NGHIỆP; Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII-2014; Số: Tập 2 - VII - 2014;Từ->đến trang: 246-251;; [2014]
8.6 Lê Thị Tuyết Anh; TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH AXIT HYDROXYCITRIC TỪ QUẢ BỨA TRÒN GARCINIA COMBOGINA L.; Tạp chí: Tạp chí Hóa học Việt Nam; Số: 51(6ABC);Từ->đến trang: 72-77;; [2013]

In LLKH

 
Banner
Banner home right