. Lê Thị Thu Hiền   Sinh ngày: 05/08/1981
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
1643 lượt xem
[1] Họ và tên Lê Thị Thu Hiền
[2] Học hàm/ học vị
[3] Năm sinh 05/08/1981
[4] Chuyên ngành - Lịch sử Việt Nam

[5] Cơ quan công tác Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Địa chỉ cơ quan Khoa Lịch sử, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Biên soạn câu hỏi thi (trắc nghiệm) các học phần Đại cương lịch sử Việt Nam, Các tôn giáo ở Việt Nam, Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới thuộc ngành Sư phạm Lịch sử.; [2010 - 2010];
7.2 Chính quyền Lê - Trịnh với việc chống tiêu cực trong thi cử thế kỷ XVII - XVIII; [2009 - 2009];
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right