ThS. Lê Thị Châu Duyên   Sinh ngày: 25/09/1981
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

5 điểm/ 1 đánh giá
1712 lượt xem
[1] Họ và tên Lê Thị Châu Duyên
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 25/09/1981
[4] Chuyên ngành - Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin

[5] Cơ quan công tác Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh, ĐHBK, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Địa chỉ cơ quan Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng dùng NLMT cho các nhà máy công nghiệp khu vực miền Trung; [2012 - 2012];
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right