ThS. Lê Minh Hiếu   Sinh ngày: 17/03/1986
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
1807 lượt xem
[1] Họ và tên Lê Minh Hiếu
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 17/03/1986
[4] Chuyên ngành - Toán học

[5] Cơ quan công tác Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Địa chỉ cơ quan 8, Kurchatova str., Minsk city, Belarus
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Ứng dụng mô hình ARIMA dự đoán dân số Thành phố Đà Nẵng; [2012 - 2012];
7.2 Nâng cao thu nhập cho người nghèo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; [2011 - 2012];
7.3 Ứng dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy môn học Phương pháp định lượng trong kinh tế; [2011 - 2011];
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right