ThS. Huỳnh Hữu Hiền   Sinh ngày:
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

7 điểm/ 1 đánh giá
1640 lượt xem
[1] Họ và tên Huỳnh Hữu Hiền
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh
[4] Chuyên ngành - Khoa học giáo dục

[5] Cơ quan công tác Phòng QLKH & HTQT; Trường Cao Đẳng Công nghệ
Địa chỉ cơ quan
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Tính tự chủ và động cơ học ngoại ngữ nhìn từ quan điểm sinh viên: Một nghiên cứu định lượng ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; [2015 - 2015];
7.2 Bàn về chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ; [2011 - 2011];
7.3 “UNIVERSITY” trong tiếng Anh là “đại học” hay “trường đại học”?; [2007 - 2007];
7.4 Một số đặc điểm ngữ vực trong diễn ngôn tiếng Anh quảng cáo; [2003 - 2003];
7.5 Thử nhìn lại vai trò của người thầy trong việc dạy tiếng Anh chuyên ngành; [2000 - 2000];
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right