PGS.TS. Hoàng Văn Cường   Sinh ngày: 1963
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 1 đánh giá
854 lượt xem
[1] Họ và tên Hoàng Văn Cường
[2] Học hàm/ học vị PGS.TS
[3] Năm sinh 1963
[4] Chuyên ngành - Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh

[5] Cơ quan công tác VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Địa chỉ cơ quan Gác 2 Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân
[6] Hướng nghiên cứu Kinh doanh bất động sản, Kinh tế địa chính, Kinh tế nông nghiệp, Dân số và các vấn đề xã hội, Quy hoạch phát triển
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Sử dụng lao động nữ trong nông nghiệp, nông thôn; [1987 - 1988]; UBKHXH Việt Nam
7.2 Giải pháp cho hộ không đất, thiếu đất đồng bằng sông Cửu Long; [1999 - ]; TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 PGS.TS. Hoàng Văn Cường; "Hoàn thiện chính sách, pháp luật trong quản lý thị trường bất động sản"; Tạp chí Xây dựng; [2009]
8.2 PGS.TS. Hoàng Văn Cường; "Sử dụng chỉ số HDI và HPI trong đánh giá trình độ phát triển các vùng nông thôn"; Tạp chí Kinh tế và phát triển; [2001]
8.3 PGS.TS. Hoàng Văn Cường; "Sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp để đánh giá thực trạng nguồn tài chính trong các tầng lớp dân cư Thủ Đô"; Tạp chí Kinh tế phát triển; [2000]

In LLKH

 
Banner
Banner home right