TS. Dương Quốc Bảo   Sinh ngày: 29/01/1981
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 1 đánh giá
169 lượt xem
[1] Họ và tên Dương Quốc Bảo
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh 29/01/1981
[4] Chuyên ngành - Khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Kỹ thuật điện và điện tử
[5] Cơ quan công tác Chương trình ĐT KS chất lượng cao Việt - Pháp; Trường Đại học Bách Khoa
Địa chỉ cơ quan PFIEV, Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - 54 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu Tự động hóa - Sản xuất (Automatique - Productique);
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 Nghiên cứu chẩn đoán hư hỏng của một số phần tử trong các thiết bị cơ khí bằng phương pháp phân tích dao động; [2008 - 2009]; Đề tài cấp Bộ
7.2 Nghiên cứu, chế tạo modul điều khiển bàn máy CNC sử dụng động cơ điện một chiều; [2009 - 2009]; Đề tài cấp cơ sở
7.3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo môđun điều khiển máy cắt dây tia lửa điện; [2008 - 2008]; Đề tài cấp cơ sở
7.4 Nghiên cứu phương pháp điều khiển và giám sát theo thời gian thực bằng VxWork và Petri net. Ứng dụng triển khai điều khiển dây chuyền SAPHIR tại cơ sở đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV Đà Nẵng; [2008 - 2008]; Đề tài cấp Bộ
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 Duong Quoc Bao; Equipment Health Factor calculation for equipment diagnosis and maintenance optimization in complex semiconductor workshops; the Workshop « Applications industrielles : Sûreté, surveillance, supervision », GT-S3-GDRMACS/SEE/SAFFE-GIS-3SGS. January 18, 2012. ENSAM Paris; Số: 0;Từ->đến trang: 0; [2012]
8.2 Dương Quốc Bảo; Confidence estimation of feedback information for logic diagnosis; The International Journal of Intelligent Real-Time Automation, Engineering Applications of Artificial Intelligence (EAAI); Số: Volume 26, Issue 3;Từ->đến trang: 1149–1161; [2012]
8.3 Dương Quốc Bảo; Confidence of Reported Information for Real Time in Diagnosis of Complex Discrete Events Systems: A Semiconductor Application; The 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, INCOM’12, Bucharest, Romania; Số: Volume # 14 | Part# 1;Từ->đến trang: 1745-1750; [2012]
8.4 Dương Quốc Bảo; New concept to compute confidence of reported information level for logic diagnosis; The 9th International Conference on Modeling, Optimization & SIMulation, MOSIM’12, Bordeaux, France; Số: 1;Từ->đến trang: 1-10; [2012]
8.5 Dương Quốc Bảo; Confidence Estimation of Feedback Information Using Dynamic Bayesian Networks; The 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON’12, Montréal, Canada; Số: 38;Từ->đến trang: 3733 - 3738; [2012]
8.6 Dương Quốc Bảo; Prise en compte des incertitudes sur les données de captage pour le diagnostic; Le 4ème Workshop du Groupement d'Intérêt Scientifique «Surveillance, Sûreté, Sécurité des Grands Systèmes» (GIS-3SGS'11) Valenciennes, France; Số: 36;Từ->đến trang: 1; [2011]
8.7 Dương Quốc Bảo; Nghiên cứu xây dựng thuật toán và chương trình thu nhận và xử lý tín hiệu dao động phục vụ việc chuẩn đoán hư hỏng ổ lăng, bánh răng; Tạp chí Khoa học & Công nghệ 6 trường Đại học; Số: 76/2010;Từ->đến trang: 57-61; [2010]
8.8 Dương Quốc Bảo; Nghiên cứu môđun điều khiển cho hệ truyền động máy cắt dây tia lửa điện; Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 4(39). 2010;Từ->đến trang: 1-6; [2010]
8.9 Dương Quốc Bảo; Xây dựng chương trình « biên dịch» trên vxwork cho lập trình điều khiển bằng mạng Petri; Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật; Số: 69/2009;Từ->đến trang: 36-40; [2009]
8.10 Dương Quốc Bảo; Điều khiển các hệ thống công nghiệp theo thời gian thực trên hệ điều hành VXWORKS; Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 3(20).2007;Từ->đến trang: 91-96; [2007]

In LLKH

 
Banner
Banner home right